POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KARTESA.PL ORAZ POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych serwisu internetowego www.kartesa.pl i ma charakter informacyjny.
 2. Polityka Prywatności została sporządzona na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu www.kartesa.pl jest KARTESA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-813), ul. Terespolska 4 lok. 503, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000845641; REGON 386300875, NIP 113-301-56-33; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 50 000,00 złotych, wpłacony w całości.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
  c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

2. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce użytkownika,
  g) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem..

 

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  BlackberryWhat rights you have over your data

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest KARTESA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-813), przy ul. Terespolskiej 4 lok 503, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000845641, NIP: 1133015633, REGON: 386300875, adres e-mail: daneosobowe@kartesa.pl, numer telefonu: (22) 203 43 00.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: daneosobowe@kartesa.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępnienia treści zgromadzonych w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b) udostępnienia formularza kontaktowego na potrzeby identyfikacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i treści sformułowane w formularzu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c) analitycznym i statystycznym, na potrzeby zbadania preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f) przedstawienia oferty sprzedażowej, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a. RODO);
  g) podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku KARTESA Sp. z o.o. poprzez odpowiedzi na pytania dot. oferty lub firmy KARTESA Sp. z o.o.
  h) archiwalnym (dowodowym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych.
 6. W przypadku skorzystania z Serwisu, w szczególności z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie, Administrator przetwarza następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) telefon,
  c) e-mail,
  d) dane adresowe.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia przedstawienia oferty usług.

2. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane Administrator zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG

POBIERZ KATALOG

POBIERZ KATALOG

POBIERZ KATALOG